|  12 ژانویه 2017
دلیل فضیلت انسان بر سایر مخلوقات

دلیل فضیلت انسان بر سایر مخلوقات

آنچه که به سبب آن انسان بر سایر حیوانات ترجیح دارد همان «نفس» است که از جنس ملائکه مقدسه است و این بدن از عالم اصلی و موطن حقیقی به این دنیا آمده ، تا از برای خود تجارتی کند و سودی اندوزد ، و خود را به انواع کمالات بیاراید ، و اکتساب صفات حمیده و اخلاق پسندیده نماید ، و باز مراجعت به وطن خود نماید .

هر بدنی حکم شهری رادارد و پادشاه کشور هستی که حضرت آفریدگار است ، هر بدنی را روحی قرارداده است که از زادگاه عالم تجرد است مقرر فرموده تا از منافع و مداخل آن شهر تهیه خود را دیده ، و مسافرت به عالم قدس کند. و این بدن شریک است با سایر حیوانات ، زیرا که هر حیوانی را نیز بدنی است، مرکب از دست ، پا ، چشم ، گوش ، سر ، سینه و سایراعضاء . به این سبب بر هیچ حیوانی فضیلتی ندارد، و آنچه باعث فضلیت آدمی بر سایر حیوانات می شود آن جزء دیگر است ، که «نفس ناطقه» باشد که حیوانات دیگر را این جزء نیست .

بدان که تفاوت بدن و نفس این است که، بدن فانی و بی بقاء است که بعد از مردن به هم ریخته می شود و اجزای آن از یکدیگر متفرق می گردد و خراب می شود ، تا باز وقتی که به امر پروردگار اجزاء آن مجتمع شود ، و به جهت ثواب و حساب و عقاب زنده کرده شود اما «نفس» ، امری است باقی، که فناناپذیر است و بعد از این بدن و خرابی تن ، از برای آن خرابی و فنائی نیست و نخواهد بود.

از این روست که خداوند – سبحانه – می فرماید :
«و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»
یعنی : «گمان نکنی که آن کسانی که در راه خدا کشته شدند و جان خود را درباختند مرده هستند ، بلکه ایشان زنده اند نزد پروردگارشان و روزی داده می شوند» .
و دیگر می فرماید : «ارجعی الی ربک» .
یعنی : «ای نفس ، رجوع و بازگشت کن به نزد پروردگار خود همچنانکه در اول از نزد او – سبحانه – آمدی» .
و نیز از این روست که پیغمبر خدا – صلی الله علیه و آله و سلم – در روز بدر به شهدای بدر ندا می فرمود :
«هل وجدتم ما وعد ربکم حقا» یعنی : «ای کشته شدگان در راه خدا ! آیا آنچه را که پروردگار شما به شما وعده داده بود حق و راست یافتید ؟ » .
آنگاه بعضی از اصحاب عرض کردند : یا رسول الله ایشان مرده اند چگونه آواز می دهی ایشان را ؟
حضرت فرمود : «انهم اسمع منکم» . یعنی : «ایشان از شما شنواترند و فهم و ادراک ایشان الآن از شما بیشتر است» .

منبع: معراج السعاده
مولف: ملا احمد نراقی