|  26 اکتبر 2015
دانلود صوتی طهارت استاد صمدی آملی

دانلود صوتی طهارت استاد صمدی آملی

کتاب شرح مراتب طهارت جناب استاد صمدی آملی بعنوان اولین کتابی است که سالکان حقیقت ابتدا به خواندن آن می کنند. جلد اول کتاب شرح مراتب طهارت از همین جلسات پیاده شده و بصورت کتاب به طبع رسیده اما جلد دوم آن از این قاعده مستثناست. این کتاب تا بحال چندین بار بدو صورت تک جلدی و دوجلدی به چاپ رسیده است.

 

مشاهده و دانلود جلسات صوتی شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی در ادامه مطلب

 

دانلود کامل جلسات شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی | لینک مستقیم | حجم هر جلسه تقریبا ۶mb

 

مراتب طهارت:

 • طهارت ظاهر
  • طهارت حواس پنجگانه
 • طهارت قوای عملیه
  • طهارت باطن
  • طهارت خیال
  • طهارت ذهن
  • طهارت عقل
  • طهارت قلب
  • طهارت روح
  • طهارت حقیقت انسانیه
  • طهارت خاصه انسان

کتاب شرح مراتب طهارت در دو جلد و به دوصورت تک جلدی فقط مباحث پایه طهارت و دوجلدی که شامل جلد اول و جلد دوم که مربوط به معرفت نفس و قوای آن است منتشر شده است. این کتاب پرفروش ترین اثر جناب استاد صمدی آملی است که رهپویان راه حق و سالکین کوی یار ابتدا به خواندن آن می کنند تا انشاءالله بتوانند با پاکی و خلوص در مسیر خودسازی به کمالات لایق انسانی نایل شوند که بی طهارت و پاکی پیمودن این راه دشوار میسر نخواهد شد.