|  ۱۹ مهر ۱۳۹۴
روضه الشهدا

روضه الشهدا

کتاب روضه الشهدا از بلایا و مصائب انبیاء آغاز کرده تا به حضرت خاتم انبیاء علیه السلام و پس از آن از مصائب اهل بیت و تاریخ وفات آنان آورده است و در این معانی مبتکر است و بیشتر آنچه در السنه و افواه مشهور است از آن کتاب است، با اینکه گاهی در تاریخ و پاره ای مطالب با روایات دیگر اختلاف دارد.

نام کتاب: روضه الشهداء

نویسنده: مولا کمال الدین حسین