چاپ دیجیتال کتاب

جستجو در مولفین

ناشران

موضوعات

جدیدترین مطالب


جبر و قدر

در بیان جبر و قدر

بدان که می گویند که ما را را به یقین معلوم شد که آدمی در استعداد خود مجبور است و در افعال و اقوال خود مختار است، اما برین سخن یک سوال دیگر می کنند و میگویند که چون در نطفه آدمی نوشته است که این فرزند سعید است یا شقی است، عالم است یا […]

ادامه مطلب

علم کیمیا

فضه و علم کیمیا

علامه مجلسی در نهم بحار باب ما ظهر من معجزات أمیرالمؤمنین فی الجمادات و النباتات ص ۵۷۵ نقلا از کتاب اختصاص روایت میکند (بان فضۀ کانت بنت ملک الهند و کانت عندها ذخیره من الاکسیر فلما دخلت بیت فاطمۀ لم تجد هناک الا السیف و الدرع و الرحی فاخذت قطعۀ من النحاس و الانتها و […]

ادامه مطلب

فضیلت انسان

دلیل فضیلت انسان بر سایر مخلوقات

آنچه که به سبب آن انسان بر سایر حیوانات ترجیح دارد همان «نفس» است که از جنس ملائکه مقدسه است و این بدن از عالم اصلی و موطن حقیقی به این دنیا آمده ، تا از برای خود تجارتی کند و سودی اندوزد ، و خود را به انواع کمالات بیاراید ، و اکتساب صفات […]

ادامه مطلب

پرداخت


شتاب بانک ملت ایران کیش